Kontakt webmaster@70racing.se

MC-kort: enklare för kvinnor

Nya regler ska göra det lättare för kvinnor att ta motorcykelkörkort – som provet ser ut idag så missgynnas kvinnor främst när det kommer till manöverproven i låg fart.

motorcykel (2)En motorcykel är egentligen bara en cykel med motor, men för att få köra en sådan måste du ha körkort. Dock är det inte alla som får mc-kort eftersom att de misslyckas på sin uppkörning och majoriteten av dessa personer är kvinnor. Därför har Statens väg- och trafikforskningsinstitut fått i uppgift att se över vad som kan förändras och förbättras ur ett genusperspektiv för att fler kvinnor ska klara förarproven, skriver tidningen Auto, motor & sport. Vad som framkommit av Statens väg- och trafikforskningsinstituts underökning på området än så länge är att momentet vid manöverproven i låg fart missgynnar kortare personer och då kvinnor i genomsnitt är kortare än män innebär alltså detta att kvinnor har sämre förutsättningar vid just dessa prov. I tidningen intervjuar man bland annat Maria Nordqvist vid Sveriges Motorcyklister, som var den organisation som först påpekade denna typ av problematik. Hon säger att de flesta mc-olyckor faktiskt inte alls sker i krypfart utan i kurvor vilket gör just det momentet av uppkörningen egentligen inte bör ha så stor del i om huruvida en person klarar sitt prov eller inte. Därför har Transportstyrelsen valt att ändra riktlinjerna för körprovets A-behörighet så att det kommer att läggas mindre fokus på manöverprov i låg hastighet och istället mer fokus på hur förarna klarar trafiksäkerheten. Med ändringen har man tagit bort ett av två låghastighetsprov och denna ändring trädde i kraft 1 maj detta år. Därför kan man ännu inte riktigt se något resultat, men vad man hoppas med ändringen är att fler kvinnor, och korta personer, nu ska ha bättre förutsättningar att också få ett motorcykelkörkort

”Kvinnor har sämre förutsättningar vid dessa eftersom de i genomsnitt är kortare än män – samt att proven genomförs på en typ av motorcykel som de kanske inte når ner till marken på. Så förändringen kommer att göra skillnad, säger Maria Nordqvist till Bytbil.com.” läs mer.